دکتر علیرضا قاطع

دکترا دندانپزشک

دکتر علیرضا قاطع http://drdr.ir/doctor/13145/دکتر-علیرضا-قاطع/ http://drdr.ir/doctor/13145/دکتر-علیرضا-قاطع/ 90588 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر علیرضا قاطع
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب