دکتر میناالسادات قریشیان

دکترا دندانپزشک

دکتر میناالسادات قریشیان http://drdr.ir/doctor/13150/دکتر-میناالسادات-قریشیان/ http://drdr.ir/doctor/13150/دکتر-میناالسادات-قریشیان/ 127260 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر میناالسادات قریشیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر میناالسادات قریشیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب