دکتر مجید کاراندیش مروستی

دکترا دندانپزشک
1 نفر
دکتر مجید کاراندیش مروستی http://drdr.ir/doctor/13151/دکتر-مجید-کاراندیش-مروستی/ http://drdr.ir/doctor/13151/دکتر-مجید-کاراندیش-مروستی/ 126936 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
Rated 5 / 5 based on 1 reviews.
آیا از قبل توسط دکتر مجید کاراندیش مروستی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجید کاراندیش مروستی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط