دکتر علی کریمی

دکترا دندانپزشک

دکتر علی کریمی http://drdr.ir/doctor/13155/دکتر-علی-کریمی/ http://drdr.ir/doctor/13155/دکتر-علی-کریمی/ 73580 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی کریمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی کریمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب