دکتر عاطفه سادات هدایتی

دکترا دندانپزشک

دکتر عاطفه سادات هدایتی http://drdr.ir/doctor/13188/دکتر-عاطفه-سادات-هدایتی/ http://drdr.ir/doctor/13188/دکتر-عاطفه-سادات-هدایتی/ 114638 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر عاطفه سادات هدایتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عاطفه سادات هدایتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب