دکتر سیدمهدی کلانتر

دکتر سیدمهدی کلانتر

دکترا متخصص سیتوژنتیک پزشکی، گرایش، تشخیص پیش از لانه گزینی PGÐ

دکتر سیدمهدی کلانتر http://drdr.ir/doctor/13192/دکتر-سیدمهدی-کلانتر/ http://drdr.ir/doctor/13192/دکتر-سیدمهدی-کلانتر/ آ-3088 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیدمهدی-کلانتر-13192.jpeg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیدمهدی-کلانتر-13192.jpeg 03538247085 0
یزد یزد بلوار طالقانی، جنب آزمایشگاه مرکزی، کلینیک خاتم الانبیا

بیوگرافی دکتر سیدمهدی کلانتر

ازمایشگاه خاتم النبیا: تشخیص های ژنتیکی اعم از سیتو ژنتیک و مولکولی پیش از تولد و پس از تولد برای انواع اختلالات کروموزومی با استفاده از کاریوتایپ، FISH, CGH
اختلالات تک ژنی با استفاده از تکنیک های مولکولی اعم از
PCR, RT-PCR, Sequencing,NGS,  عمدتا تکنیک ها در ازمایشگاه و یا با همکاری سایر مراکز معتبر داخل و خارج از کشور

اطلاعات مطب دکتر سیدمهدی کلانتر
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیدمهدی کلانتر

یزد - بلوار طالقانی، جنب آزمایشگاه مرکزی، کلینیک خاتم الانبیا
پزشکان مرتبط