دکتر حسن مسعودی

دکترا علوم آزمایشگاهی

دکتر حسن مسعودی http://drdr.ir/doctor/13195/دکتر-حسن-مسعودی/ http://drdr.ir/doctor/13195/دکتر-حسن-مسعودی/ ع-آ-203 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حسن مسعودی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حسن مسعودی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب