دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/13198/دکتر-مجید-مشعلچی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/13198/دکتر-مجید-مشعلچی-فیروزآبادی/ 70975 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی
پزشکان مرتبط