دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/13198/دکتر-مجید-مشعلچی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/13198/دکتر-مجید-مشعلچی-فیروزآبادی/ 70975 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب