دکتر زهره پزشک پور

متخصص زنان وزایمان (نازایی و آی.وی.اف)

دکتر زهره پزشک پور http://drdr.ir/doctor/13201/دکتر-زهره-پزشک-پور/ http://drdr.ir/doctor/13201/دکتر-زهره-پزشک-پور/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد چهار راه مهدیه - ابتدای بلوار امام جعفر صادق - بعد از بیمارستان مادر - طبقه سوم
اطلاعات مطب دکتر زهره پزشک پور

آدرس مطب دکتر زهره پزشک پور

یزد - چهار راه مهدیه - ابتدای بلوار امام جعفر صادق - بعد از بیمارستان مادر - طبقه سوم
تلفن مرکز
03536298105
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط