دکتر مرتضی مناقب

دکتر مرتضی مناقب

متخصص بیهوشی

دکتر مرتضی مناقب http://drdr.ir/doctor/13207/دکتر-مرتضی-مناقب/ http://drdr.ir/doctor/13207/دکتر-مرتضی-مناقب/ 46204 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرتضی-مناقب-13207.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرتضی-مناقب-13207.jpg 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مرتضی مناقب ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مرتضی مناقب
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب