دکتر سعید دهقانی تفتی

قلب و عروق

دکتر سعید دهقانی تفتی http://drdr.ir/doctor/13216/دکتر-سعید-دهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13216/دکتر-سعید-دهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر سعید دهقانی تفتی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط