دکتر حسین ابوالحسنی

قلب و عروق

دکتر حسین ابوالحسنی http://drdr.ir/doctor/13218/دکتر-حسین-ابوالحسنی/ http://drdr.ir/doctor/13218/دکتر-حسین-ابوالحسنی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میدان بعثت ساختمان پزشکان
اطلاعات مطب دکتر حسین ابوالحسنی

آدرس مطب دکتر حسین ابوالحسنی

یزد - میدان بعثت ساختمان پزشکان
تلفن مرکز
03536266583
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط