دکتر زهره دهقانی سریزدی

متخصص چشم

دکتر زهره دهقانی سریزدی http://drdr.ir/doctor/13222/دکتر-زهره-دهقانی-سریزدی/ http://drdr.ir/doctor/13222/دکتر-زهره-دهقانی-سریزدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر زهره دهقانی سریزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر زهره دهقانی سریزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب