دکتر سیدخلیل فروزان نیا

فوق تخصص جراحی قلب و عروق و پیوند اعضا

دکتر سیدخلیل فروزان نیا http://drdr.ir/doctor/13226/دکتر-سیدخلیل-فروزان-نیا/ http://drdr.ir/doctor/13226/دکتر-سیدخلیل-فروزان-نیا/ 30316 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 02188029600 0
تهران تهران خیابان کارگر شمالی، مرکز قلب تهران
اطلاعات مطب دکتر سیدخلیل فروزان نیا

آدرس مطب دکتر سیدخلیل فروزان نیا

تهران - خیابان کارگر شمالی، مرکز قلب تهران
پزشکان مرتبط