دکتر محمد علی طیب زاده

متخصص عفونی و گرمسیری

دکتر محمد علی طیب زاده http://drdr.ir/doctor/13231/دکتر-محمد-علی-طیب-زاده/ http://drdr.ir/doctor/13231/دکتر-محمد-علی-طیب-زاده/ 91839 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان مطهری شمالی، درمانگاه شهید عبداللهی
اطلاعات مطب دکتر محمد علی طیب زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمد علی طیب زاده

مهریز - خیابان مطهری شمالی، درمانگاه شهید عبداللهی
تلفن مرکز
03532523560
پزشکان مرتبط