دکتر محمد علی طیب زاده

عفونی و گرمسیری

دکتر محمد علی طیب زاده http://drdr.ir/doctor/13231/دکتر-محمد-علی-طیب-زاده/ http://drdr.ir/doctor/13231/دکتر-محمد-علی-طیب-زاده/ 91839 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد مهریز - خیابان مطهری شمالی - درمانگاه شهید عبداللهی
اطلاعات مطب دکتر محمد علی طیب زاده

آدرس مطب دکتر محمد علی طیب زاده

یزد - مهریز - خیابان مطهری شمالی - درمانگاه شهید عبداللهی
تلفن مرکز
03532523560
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط