دکتر محمدوحید جرئت

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر محمدوحید جرئت http://drdr.ir/doctor/13236/دکتر-محمدوحید-جرئت/ http://drdr.ir/doctor/13236/دکتر-محمدوحید-جرئت/ 44111 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی
اطلاعات مطب دکتر محمدوحید جرئت

آدرس مطب دکتر محمدوحید جرئت

یزد - صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی
تلفن مرکز
03538224200
پزشکان مرتبط