دکتر هاشم صابری حسین آباد

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

دکتر هاشم صابری حسین آباد http://drdr.ir/doctor/13239/دکتر-هاشم-صابری-حسین-آباد/ http://drdr.ir/doctor/13239/دکتر-هاشم-صابری-حسین-آباد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد حسن آباد - روبروی بهداری
اطلاعات مطب دکتر هاشم صابری حسین آباد

آدرس مطب دکتر هاشم صابری حسین آباد

یزد - حسن آباد - روبروی بهداری
تلفن مرکز
03536251684
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط