دکتر حمید جراحی

فوق تخصص جراح عمومی

دکتر حمید جراحی http://drdr.ir/doctor/13243/دکتر-حمید-جراحی/ http://drdr.ir/doctor/13243/دکتر-حمید-جراحی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی - آزمایشگاه پارس
اطلاعات مطب دکتر حمید جراحی

آدرس مطب دکتر حمید جراحی

یزد - بلوار طالقانی - آزمایشگاه پارس
تلفن مرکز
03537250400
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط