دکتر فریبا آیتی فیروزآبادی

فوق تخصص بیماری های استخوان و مفاصل (روماتولوژی)

دکتر فریبا آیتی فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/13246/دکتر-فریبا-آیتی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/13246/دکتر-فریبا-آیتی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر فریبا آیتی فیروزآبادی
پزشکان مرتبط