دکتر فرهاد سینا

کلیه (نفرولوژی)

دکتر فرهاد سینا http://drdr.ir/doctor/13248/دکتر-فرهاد-سینا/ http://drdr.ir/doctor/13248/دکتر-فرهاد-سینا/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میدان بعثت ساختمان پزشکان بعثت
اطلاعات مطب دکتر فرهاد سینا

آدرس مطب دکتر فرهاد سینا

یزد - میدان بعثت ساختمان پزشکان بعثت
تلفن مرکز
03536224141
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط