دکتر علی پارسا

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

دکتر علی پارسا http://drdr.ir/doctor/13249/دکتر-علی-پارسا/ http://drdr.ir/doctor/13249/دکتر-علی-پارسا/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفائیه خیابان تیمسار فلاحی بن بست 4 پلاک 12