دکتر علی پارسا

کلیه (نفرولوژی)

دکتر علی پارسا http://drdr.ir/doctor/13249/دکتر-علی-پارسا/ http://drdr.ir/doctor/13249/دکتر-علی-پارسا/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفائیه خیابان تیمسار فلاحی بن بست 4 پلاک 12
اطلاعات مطب دکتر علی پارسا

آدرس مطب دکتر علی پارسا

یزد - صفائیه خیابان تیمسار فلاحی بن بست 4 پلاک 12
تلفن مرکز
03538249111
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط