دکتر سید محمدحسن پاکنژاد

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر سید محمدحسن پاکنژاد http://drdr.ir/doctor/13250/دکتر-سید-محمدحسن-پاکنژاد/ http://drdr.ir/doctor/13250/دکتر-سید-محمدحسن-پاکنژاد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز چهارراه طالقانی - خیابان شهید بهشتی - به سمت میدان شهدا - نرسیده به کوچه بیمارستان کمالی - ساختمان 110
اطلاعات مطب دکتر سید محمدحسن پاکنژاد

آدرس مطب دکتر سید محمدحسن پاکنژاد

کرج - چهارراه طالقانی - خیابان شهید بهشتی - به سمت میدان شهدا - نرسیده به کوچه بیمارستان کمالی - ساختمان 110
تلفن مرکز
02632265808
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط