دکتر علی شیخی شورکی

عمومی عمومی

دکتر علی شیخی شورکی http://drdr.ir/doctor/13251/دکتر-علی-شیخی-شورکی/ http://drdr.ir/doctor/13251/دکتر-علی-شیخی-شورکی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد شهیدیه - خیابان ولیعصر - کوچه شاهد ۴۹
اطلاعات مطب دکتر علی شیخی شورکی

آدرس مطب دکتر علی شیخی شورکی

میبد - شهیدیه - خیابان ولیعصر - کوچه شاهد ۴۹
تلفن مرکز
03537720300 - ۰۳۵۳۲۳۳۱۲۱۱
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط