دکتر علی شیخی شورکی

عمومی عمومی

دکتر علی شیخی شورکی http://drdr.ir/doctor/13251/دکتر-علی-شیخی-شورکی/ http://drdr.ir/doctor/13251/دکتر-علی-شیخی-شورکی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد شهیدیه - خیابان ولیعصر - کوچه شاهد ۴۹
آیا از قبل توسط دکتر علی شیخی شورکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی شیخی شورکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی شیخی شورکی

میبد - شهیدیه - خیابان ولیعصر - کوچه شاهد ۴۹
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط