دکتر علی شیخی شورکی

عمومی عمومی

دکتر علی شیخی شورکی http://drdr.ir/doctor/13251/دکتر-علی-شیخی-شورکی/ http://drdr.ir/doctor/13251/دکتر-علی-شیخی-شورکی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد شهیدیه - خیابان ولیعصر - کوچه شاهد ۴۹
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر علی شیخی شورکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی شیخی شورکی

میبد - شهیدیه - خیابان ولیعصر - کوچه شاهد ۴۹
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه