دکتر محمد علی فلاح تفتی

کارشناس ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر محمد علی فلاح تفتی http://drdr.ir/doctor/13265/دکتر-محمد-علی-فلاح-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13265/دکتر-محمد-علی-فلاح-تفتی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان قیام بن بست 15 پلاک 335
اطلاعات مطب دکتر محمد علی فلاح تفتی

آدرس مطب دکتر محمد علی فلاح تفتی

یزد - خیابان قیام بن بست 15 پلاک 335
تلفن مرکز
03536224040
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط