دکتر سید محمود مهینی

کارشناس ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر سید محمود مهینی http://drdr.ir/doctor/13266/دکتر-سید-محمود-مهینی/ http://drdr.ir/doctor/13266/دکتر-سید-محمود-مهینی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار شهید صدوقی
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر سید محمود مهینی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سید محمود مهینی

یزد - بلوار شهید صدوقی