عبدالمهدی رفیعی نژاد

کارشناس داخلی

عبدالمهدی رفیعی نژاد http://drdr.ir/doctor/13273/دکتر-عبدالمهدی-رفیعی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/13273/دکتر-عبدالمهدی-رفیعی-نژاد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط عبدالمهدی رفیعی نژاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات عبدالمهدی رفیعی نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب