علی علی فتاحی

کارشناس داخلی

علی علی فتاحی http://drdr.ir/doctor/13275/دکتر-علی-علی-فتاحی/ http://drdr.ir/doctor/13275/دکتر-علی-علی-فتاحی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط علی علی فتاحی ویزیت شده اید؟
اطلاعات علی علی فتاحی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب