دکتر علی اکبر سالاری

کارشناس کودکان

دکتر علی اکبر سالاری http://drdr.ir/doctor/13284/دکتر-علی-اکبر-سالاری/ http://drdr.ir/doctor/13284/دکتر-علی-اکبر-سالاری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی ساختمان پزشکان ابن سینا
اطلاعات مطب دکتر علی اکبر سالاری

آدرس مطب دکتر علی اکبر سالاری

یزد - بلوار طالقانی ساختمان پزشکان ابن سینا
تلفن مرکز
03537253132
پزشکان مرتبط