دکتر مجید جعفری زاده مالمیری

کارشناس کودکان

دکتر مجید جعفری زاده مالمیری http://drdr.ir/doctor/13291/دکتر-مجید-جعفری-زاده-مالمیری/ http://drdr.ir/doctor/13291/دکتر-مجید-جعفری-زاده-مالمیری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان مهدی کوچه جنب پارک وحشی بافقی جنب فروشگاه قدس پلاک 4
اطلاعات مطب دکتر مجید جعفری زاده مالمیری

آدرس مطب دکتر مجید جعفری زاده مالمیری

یزد - خیابان مهدی کوچه جنب پارک وحشی بافقی جنب فروشگاه قدس پلاک 4
تلفن مرکز
03536256633
پزشکان مرتبط