دکتر فخری دره زرشکی

کارشناس کودکان

دکتر فخری دره زرشکی http://drdr.ir/doctor/13292/دکتر-فخری-دره-زرشکی/ http://drdr.ir/doctor/13292/دکتر-فخری-دره-زرشکی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار مدرس خیابان ولیعصر
اطلاعات مطب دکتر فخری دره زرشکی

آدرس مطب دکتر فخری دره زرشکی

یزد - بلوار مدرس خیابان ولیعصر
تلفن مرکز
03536280285
پزشکان مرتبط