فخری دره زرشکی

کارشناس کودکان

فخری دره زرشکی http://drdr.ir/doctor/13292/دکتر-فخری-دره-زرشکی/ http://drdr.ir/doctor/13292/دکتر-فخری-دره-زرشکی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار مدرس خیابان ولیعصر
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فخری دره زرشکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فخری دره زرشکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب فخری دره زرشکی

یزد - بلوار مدرس خیابان ولیعصر
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)