دکتر سید محمد حسینی مطلق

کارشناس بیهوشی

دکتر سید محمد حسینی مطلق http://drdr.ir/doctor/13294/دکتر-سید-محمد-حسینی-مطلق/ http://drdr.ir/doctor/13294/دکتر-سید-محمد-حسینی-مطلق/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد 52 متری امام شهر کوچه 30 ولی عصر
اطلاعات مطب دکتر سید محمد حسینی مطلق

آدرس مطب دکتر سید محمد حسینی مطلق

یزد - 52 متری امام شهر کوچه 30 ولی عصر
تلفن مرکز
03535250476
پزشکان مرتبط