سید مصطفی بقائی پور

کارشناس بیهوشی

سید مصطفی بقائی پور http://drdr.ir/doctor/13296/دکتر-سید-مصطفی-بقائی-پور/ http://drdr.ir/doctor/13296/دکتر-سید-مصطفی-بقائی-پور/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار منتظر قائم کوچه امید
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سید مصطفی بقائی پور ویزیت شده اید؟
اطلاعات سید مصطفی بقائی پور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب سید مصطفی بقائی پور

یزد - بلوار منتظر قائم کوچه امید
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)