منوچهر آسائی میبدی

کارشناس بیهوشی

منوچهر آسائی میبدی http://drdr.ir/doctor/13300/دکتر-منوچهر-آسائی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/13300/دکتر-منوچهر-آسائی-میبدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط منوچهر آسائی میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات منوچهر آسائی میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب