غلامرضا کارگر شورکی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)

غلامرضا کارگر شورکی http://drdr.ir/doctor/13303/دکتر-غلامرضا-کارگر-شورکی/ http://drdr.ir/doctor/13303/دکتر-غلامرضا-کارگر-شورکی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط غلامرضا کارگر شورکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات غلامرضا کارگر شورکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب