دکتر کبرا شجاعی

متخصص جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ فوق تخصصی پرنیاتولوژی (طب مادر و جنین)

دکتر کبرا شجاعی http://drdr.ir/doctor/1331/دکتر-کبرا-شجاعی/ http://drdr.ir/doctor/1331/دکتر-کبرا-شجاعی/ 93698 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 02142198523 دکتر کبری شجاعی، کبری شجاغی، کبرا شجاعی، دکتر کبرا شجاعی، متخصص زنان، بهترین متخصص زنان اهواز، بهترین متخصص زایمان اهواز، بهترین متخصص مادر و جنین، غربالگری ناهنجاری جنینی، نمونه برداری از پرزهای جنینی (CVS)، آمنیوسنتز، بارداریهای پرخطر، سونوگرافیNT، مشاور قبل و حین بارداری، جراحی های تخصصی زنانن و زایمان، سونوگرافی کالرداپلر رنگی جنینی و جفتی
خوزستان خوزستان کیانپارس - خیابان میهن شرقی روبروی آزمایشگاه نرگس - طبقه 3 - واحد 9
اطلاعات مطب دکتر کبرا شجاعی
خدمات در این مرکز
غربالگری ناهنجاری جنینی، نمونه برداری از پرزهای جنینی (CVS)، آمنیوسنتز، بارداریهای پرخطر، سونوگرافیNT، مشاور قبل و حین بارداری، جراحی های تخصصی زنانن و زایمان، سونوگرافی کالرداپلر رنگی جنینی و جفتی

آدرس مطب دکتر کبرا شجاعی

اهواز - کیانپارس - خیابان میهن شرقی روبروی آزمایشگاه نرگس - طبقه 3 - واحد 9
تلفن مرکز
06133372320 - 06133372317
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط