رادیولوژی دی (دکتر نفیسی مقدم)

رادیولوژی دی (دکتر نفیسی مقدم)

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

رادیولوژی دی (دکتر نفیسی مقدم) http://drdr.ir/doctor/1332/رادیولوژی-دی-‌دکتر-نفیسی-مقدم‌/ http://drdr.ir/doctor/1332/رادیولوژی-دی-‌دکتر-نفیسی-مقدم‌/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-رضا-نفیسی-مقدم-1332.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-رضا-نفیسی-مقدم-1332.jpg 03536227017 دکتر رضا نفیسی مقدم متخصص سونوگرافی و رادیولوژی در یزد ; کلینیک سونوگرافی دی یزد
یزد یزد بلوار طالقانی - جنب بانک ملی - بن بست قدس - سونوگرافی دی
اطلاعات رادیولوژی دی (دکتر نفیسی مقدم)

آدرس مرکز

یزد - بلوار طالقانی - جنب بانک ملی - بن بست قدس - سونوگرافی دی
پزشکان مرتبط