دکتر محبوبه السادات میرزاده

کارشناس زنان وزایمان (نازایی و آی.وی.اف)

دکتر محبوبه السادات میرزاده http://drdr.ir/doctor/13323/دکتر-محبوبه-السادات-میرزاده/ http://drdr.ir/doctor/13323/دکتر-محبوبه-السادات-میرزاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد شهرک دانشگاه طوبی شرقی 1 بن بست دوم پلاک 3032
اطلاعات مطب دکتر محبوبه السادات میرزاده

آدرس مطب دکتر محبوبه السادات میرزاده

یزد - شهرک دانشگاه طوبی شرقی 1 بن بست دوم پلاک 3032
تلفن مرکز
03538213752
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط