دکتر عباس ناصرترک

گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر عباس ناصرترک http://drdr.ir/doctor/13328/دکتر-عباس-ناصرترک/ http://drdr.ir/doctor/13328/دکتر-عباس-ناصرترک/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - بلوار امام زاده جعفر - ساختمان دکتر نواب پور طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر عباس ناصرترک

آدرس مطب دکتر عباس ناصرترک

یزد - یزد - بلوار امام زاده جعفر - ساختمان دکتر نواب پور طبقه 1
تلفن مرکز
03536268691
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط