دکتر مسعوده مجاهد

عفونی و گرمسیری

دکتر مسعوده مجاهد http://drdr.ir/doctor/13329/دکتر-مسعوده-مجاهد/ http://drdr.ir/doctor/13329/دکتر-مسعوده-مجاهد/ 70596 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03537258850 0
یزد یزد بلوار طالقانی، جنب ازمایشگاه سینا
اطلاعات مطب دکتر مسعوده مجاهد

آدرس مطب دکتر مسعوده مجاهد

یزد - بلوار طالقانی، جنب ازمایشگاه سینا
تلفن نوبت دهی
03537258850
تلفن مرکز
03537258851
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط