دکتر مسعوده مجاهد

کارشناس گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر مسعوده مجاهد http://drdr.ir/doctor/13329/دکتر-مسعوده-مجاهد/ http://drdr.ir/doctor/13329/دکتر-مسعوده-مجاهد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی جنب ازمایشگاه سینا
اطلاعات مطب دکتر مسعوده مجاهد

آدرس مطب دکتر مسعوده مجاهد

یزد - بلوار طالقانی جنب ازمایشگاه سینا
تلفن مرکز
03537253985
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط