دکتر وحیده سلطانی گردفرامرزی

کارشناس گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر وحیده سلطانی گردفرامرزی http://drdr.ir/doctor/13331/دکتر-وحیده-سلطانی-گردفرامرزی/ http://drdr.ir/doctor/13331/دکتر-وحیده-سلطانی-گردفرامرزی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر وحیده سلطانی گردفرامرزی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب