دکتر حسین وکیل صمد

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر حسین وکیل صمد http://drdr.ir/doctor/13333/دکتر-حسین-وکیل-صمد/ http://drdr.ir/doctor/13333/دکتر-حسین-وکیل-صمد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حسین وکیل صمد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حسین وکیل صمد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب