دکتر طاهره کرمانیان

دکتر طاهره کرمانیان

بینایی سنجی (اپتومتریست)

دکتر طاهره کرمانیان http://drdr.ir/doctor/13346/دکتر-طاهره-کرمانیان/ http://drdr.ir/doctor/13346/دکتر-طاهره-کرمانیان/ ب-1591 http://drdr.ir/images/site/دکتر-طاهره-کرمانیان-13346.jpeg http://drdr.ir/images/site/دکتر-طاهره-کرمانیان-13346.jpeg 0
یزد یزد خیابان باهنر، جنب خروجی پمپ بنزین، پلاک 62 ، طبقه همکف
اطلاعات مطب دکتر طاهره کرمانیان

آدرس مطب دکتر طاهره کرمانیان

اردکان - خیابان باهنر، جنب خروجی پمپ بنزین، پلاک 62 ، طبقه همکف
تلفن مرکز
03532245250
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط