دکتر طاهره کرمانیان

دکتر طاهره کرمانیان

کارشناس بینایی سنجی (اپتومتریست)

دکتر طاهره کرمانیان http://drdr.ir/doctor/13346/دکتر-طاهره-کرمانیان/ http://drdr.ir/doctor/13346/دکتر-طاهره-کرمانیان/ ب-1591 http://drdr.ir/images/site/دکتر-طاهره-کرمانیان-13346.jpeg http://drdr.ir/images/site/دکتر-طاهره-کرمانیان-13346.jpeg 0
یزد یزد خیابان باهنر، جنب خروجی پمپ بنزین، پلاک 62، طبقه همکف
اطلاعات مطب دکتر طاهره کرمانیان
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر طاهره کرمانیان

اردکان - خیابان باهنر، جنب خروجی پمپ بنزین، پلاک 62، طبقه همکف
تلفن مرکز
03532245250
پزشکان مرتبط