دکتر اعظم السادات واحد

اعظم السادات واحد

کارشناس بینایی سنجی (اپتومتریست)

اعظم السادات واحد http://drdr.ir/doctor/13347/دکتر-اعظم-السادات-واحد/ http://drdr.ir/doctor/13347/دکتر-اعظم-السادات-واحد/ 837362627 http://drdr.ir/images/site/دکتر-اعظم-السادات-واحد-13347.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-اعظم-السادات-واحد-13347.jpg 0
یزد یزد سه راه شحنه، درمانگاه فرهنگیان، اپتومتریست اعظم السادات واحد
Rated 4.29 / 5 based on 6 reviews.
آیا از قبل توسط اعظم السادات واحد ویزیت شده اید؟
اطلاعات اعظم السادات واحد
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب اعظم السادات واحد

یزد - سه راه شحنه، درمانگاه فرهنگیان، اپتومتریست اعظم السادات واحد
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
بیمه های طرف قرارداد
3 بیمه طرف قرارداد
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک ملت
پزشکان مرتبط