دکتر اعظم السادات واحد

کارشناس چشم

دکتر اعظم السادات واحد http://drdr.ir/doctor/13347/دکتر-اعظم-السادات-واحد/ http://drdr.ir/doctor/13347/دکتر-اعظم-السادات-واحد/ ب-357 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536268035 0
یزد یزد سه راه شحنه، درمانگاه فرهنگیان
اطلاعات مطب دکتر اعظم السادات واحد
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر اعظم السادات واحد

یزد - سه راه شحنه، درمانگاه فرهنگیان
پزشکان مرتبط