دکتر اعظم السادات واحد

چشم

دکتر اعظم السادات واحد http://drdr.ir/doctor/13347/دکتر-اعظم-السادات-واحد/ http://drdr.ir/doctor/13347/دکتر-اعظم-السادات-واحد/ ب-357 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536268035 0
یزد یزد سه راه شحنه، درمانگاه فرهنگیان
اطلاعات مطب دکتر اعظم السادات واحد

آدرس مطب دکتر اعظم السادات واحد

یزد - سه راه شحنه، درمانگاه فرهنگیان
تلفن نوبت دهی
03536268035
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط