رضیه خادم الحسینی فیروز آبادی

کارشناس چشم

رضیه خادم الحسینی فیروز آبادی http://drdr.ir/doctor/13349/دکتر-رضیه-خادم-الحسینی-فیروز-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/13349/دکتر-رضیه-خادم-الحسینی-فیروز-آبادی/ ب-899 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط رضیه خادم الحسینی فیروز آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات رضیه خادم الحسینی فیروز آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب