دکتر سیدصابر صحیح النسب

چشم

دکتر سیدصابر صحیح النسب http://drdr.ir/doctor/13350/دکتر-سیدصابر-صحیح-النسب/ http://drdr.ir/doctor/13350/دکتر-سیدصابر-صحیح-النسب/ ب-1746 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 02144708392 0
تهران تهران بلوار امیرکبیر، بین گلها و کاج، جنب شیرین عسل
اطلاعات مطب دکتر سیدصابر صحیح النسب

آدرس مطب دکتر سیدصابر صحیح النسب

تهران - بلوار امیرکبیر، بین گلها و کاج، جنب شیرین عسل
تلفن نوبت دهی
02144708392
تلفن مرکز
03536249627
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط