محمدسعید حسین زاده فیروزآبادی

کارشناس چشم

محمدسعید حسین زاده فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/13355/دکتر-محمدسعید-حسین-زاده-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/13355/دکتر-محمدسعید-حسین-زاده-فیروزآبادی/ ب-1646 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط محمدسعید حسین زاده فیروزآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات محمدسعید حسین زاده فیروزآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب