فاطمه دشتی

کارشناس چشم

فاطمه دشتی http://drdr.ir/doctor/13356/دکتر-فاطمه-دشتی/ http://drdr.ir/doctor/13356/دکتر-فاطمه-دشتی/ ب-1247 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فاطمه دشتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فاطمه دشتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب