الهه دهقانی تفتی

کارشناس چشم

الهه دهقانی تفتی http://drdr.ir/doctor/13358/دکتر-الهه-دهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13358/دکتر-الهه-دهقانی-تفتی/ ب-861 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط الهه دهقانی تفتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات الهه دهقانی تفتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب