دکتر سپیده زهرایی

کارشناس بینایی سنجی (اپتومتریست)

دکتر سپیده زهرایی http://drdr.ir/doctor/13359/دکتر-سپیده-زهرایی/ http://drdr.ir/doctor/13359/دکتر-سپیده-زهرایی/ ب-1784 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09911513010 0
یزد یزد میدان‌‌ ابوذر، خیابان مادر، ساختمان پزشکان مادر، واحد 2
اطلاعات مطب دکتر سپیده زهرایی
35 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سپیده زهرایی

یزد - میدان‌‌ ابوذر، خیابان مادر، ساختمان پزشکان مادر، واحد 2
پزشکان مرتبط