فرهاد سرهادی

کارشناس چشم

فرهاد سرهادی http://drdr.ir/doctor/13360/دکتر-فرهاد-سرهادی/ http://drdr.ir/doctor/13360/دکتر-فرهاد-سرهادی/ ب-1680 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فرهاد سرهادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فرهاد سرهادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب